trasporto macchinari

Преводаческа агенция „РОКС” е създадена през 1991 година в резултат на няколко десетилетия опит в предоставянето на писмени и устни преводачески услуги и работа с широк кръг потребители на преводна продукция. 

Дългогодишният опит в сътрудничество с възложителите ни е убедил, че интересите на клиентите са от първостепенно значение за нас и могат да бъдат защитени най-добре с безупречно качество на извършвания превод и гарантирана конфиденциалност. А в това отношение ние имаме доказани постижения.

Roks